Packaged software คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร

Packaged software
Packaged software คืออะไร

ถ้าพูดถึงคำว่า ‘Package Software’ คุณผู้อ่าน อาจจะเกิดความสงสัยว่า มันคืออะไรกันนะ แต่ถ้าเราพูดว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูป คุณอาจจะร้องอ๋อขึ้นมาทันที เพราะว่าเคยได้ยินชื่อและมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง วันนี้เราจะมาอธิบายให้คุณเข้าใจว่าซอฟต์แวร์สำเร็จรูปคืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร เพื่อที่ว่าคุณจะได้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกันค่ะ

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป หรือ Packaged software

ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ก็คือซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมา โดยมีจุดประสงค์ในการใช้กับสำนักงานทั่วไป ผู้สร้างคือบริษัทต่างๆ ที่มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ โดยจุดเด่นที่สำคัญอย่างหนึ่งของ Package Software ก็คือ จะต้องมีการปรับปรุงรุ่นหรือยกระดับเวอร์ชั่นใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะความต้องการของผู้ใช้งานนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ วันอีกครั้งยังต้องออกแบบให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้น, เร็วขึ้น, สะดวกขึ้น เพื่อตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของผู้คนยุคใหม่ ทำให้ Package Software ในแต่ล่ะตัวนั้นต่างก็มีหน้าที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะมาแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งานการซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่…

ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ (Word Processing)

คือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปประเภทหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างเอกสาร สร้างรายงาน, สร้างสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทำให้ผู้ใช้งานสร้างพร้อมแก้ไขเอกสาร เพื่อจัดรูปแบบเอกสาร จัดข้อความลบข้อความเพิ่มข้อความแทรก, ข้อความปรับแต่งข้อความต่างๆพร้อมตรวจสอบการสะกดคำ, สร้างตาราง, สร้างจดหมาย, สร้างแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น ซึ่งซอฟต์แวร์ประเภทนี้จะต้องอยู่คู่กับสำนักงานทั่วไป เช่น โปรแกรม RW World เป็นต้น

ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน Presentation

สำหรับซอฟต์แวร์ประเภทนี้ ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในแต่ล่ะแบบ โดยมีเฟรมและมีจุดประสงค์ในการนำเสนอผลงาน หรือข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถจัดตัวอักษรได้หลายรูปแบบ ปรับแต่งได้สวยงามตามใจชอบ ตลอดจนการแทรกรูปภาพลงในสไลด์แทรก VDO, ภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนแทรกเสียงลงในสไลด์ ได้ด้วย เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน Presentation จึงเหมาะแก่การนำเสนอข้อมูล ในที่ประชุมหรือทำสื่อการเรียนการสอน, ทำโฆษณา เป็นต้น เช่น Microsoft PowerPoint, Freelance Graphic เป็นต้น

ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ หรือ Spreadsheets

จัดเป็นโปรแกรมที่มีลักษณะเป็นตารางขนาดใหญ่ และมีการแบ่งหน้าจอออกเป็นแถวและคอลัมน์ โดยจุดตัดของแต่ละแถวและคอลัมน์ มีชื่อเรียกว่าเซลล์และในแต่ละเซลล์ก็มีการบ่งบอกถึงตัวอักษร ที่ใช้ในการบอกตำแหน่งของคอลัมน์และแถวในแต่ละแถว โดยภายในเซลล์นั้นก็ยังสามารถกรอกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขได้ มีคุณสมบัติอันโดดเด่น ก็คือช่วยในการสร้างสูตรคำนวณ และทำช่วยให้ผู้ใช้งานคำนวณได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ต้องมาคิดเองอันจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการผิดพลาด เหมาะแก่การสร้างสูตรคำนวณจำนวนมาก อีกทั้งยังสามารถนำไปสร้างเป็นแผนภูมิหรือกราฟได้อีกด้วยตลอดจนจัดเรียงข้อมูลทางด้านสถิติ-ตัวเลข ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับงานประเภทงานบัญชี,งานคำนวณภาษี, คำนวณเงินพนักงาน, คำนวณรายได้ ในแต่ละเดือนเป็นต้น ซอฟต์แวร์ประเภทนี้เช่น Excel เป็นต้น betflik เว็บตรง

ข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ได้แก่

  • มีราคาถูก หลากหลาย สามารถเลือกนำไปใช้งานได้แบบง่ายๆ
  • ในปัจจุบันนี้มีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่สร้างขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานจำนวนมากมาย จึงทำให้ครอบคลุมในหลายธุรกิจตามไปด้วย
  • ช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานจาก Human Error อีกทั้งยังลดเวลาในการทำงาน ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะผิดพลาดน้อยลง
  • ทำให้การประสานงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละฝ่ายขององค์กร จากการใช้โปรแกรม เพราะฉะนั้นเมื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ก็จะทำให้การทำงานเป็นระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และนี่ก็คือข้อมูลของ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ที่คุณผู้อ่านนำไปเลือกใช้กับความต้องการของตัวเองได้ค่ะ