คอมพิวเตอร์ All in one

คอมพิวเตอร์ All in one คืออะไร ? แตกต่างจากคอมปกติอย่างไร ?

July 28, 2019 admin 0

‘All In One PC’ คือ คอมพิวเตอร์ Desktop ซึ่งมีความพิเศษในการย่อส่วนขนาดอุปกรณ์ต่างๆให้มีขนาดเล็กลง รวมทั้งถูกบรรจุเอาไว้ ณ จุดเดียว ซึ่งนั่นก็ คือ บริเวณด้านหลังของจอมอนิเตอร์ และมอบประสิทธิภาพในการทำงานเฉกเช่นเดียวกันกับ Desktop PC ทุกอย่าง