ประวัติ และความเป็นมาของ HTML คืออะไร และทำอะไรได้บ้าง

html
ประวัติ และความเป็นมาของ HTML คืออะไร และทำอะไรได้บ้าง

คุณผู้อ่านหลายๆ คนอาจจะเคยได้ยินชื่อของ HTML กันมาบ้าง ซึ่งแต่ละคนก็มีความเข้าใจในเบื้องต้นว่า สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต แต่ก็ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจอย่างเจาะลึกมากนักว่า HTML นั้นคืออะไร สำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจให้คุณผู้อ่านได้นำไปศึกษากันค่ะ

HTML หรือ Hyper Text markup language 

สำหรับ HTML พูดง่ายๆ ก็คือภาษาคอมพิวเตอร์ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแสดงผลเอกสาร เพื่อให้ขึ้นไปปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือเว็บเพจ โดยได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการกำหนดตั้งค่ามาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium หรือW3C ร่วมด้วยความร่วมมือ จากในเรื่องของการพัฒนาทางด้านซอฟต์แวร์จาก Microsoft ที่ทำให้ภาษา HTML กลายเป็นอีกภาษาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้หรือเรียกว่า HTML Application

HTML อีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจ  

โดย HTML จัดเป็นภาษาประเภท Markup มีจุดประสงค์ในการสร้างขึ้นมา เพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ โดยการใช้ภาษา HTML นี้ทำได้ด้วยการใช้โปรแกรม Text editor ต่างๆ นานาชนิด เช่น Notepad  Edit Plus เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้โปรแกรมมาเป็นเครื่องมือ ช่วยในการสร้างเว็บเพจให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นอีกด้วย เช่น Microsoft Front Page  Dream weaver  เป็นต้น โดยจากการนำโปรแกรมเหล่านี้มาช่วยในการทำงาน ผสมผสานรวมกันก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สร้างเว็บไซต์ทำให้สร้างหน้า HTML ได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีความสมบูรณ์เมื่อสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเสร็จแล้ว ก่อนที่จะเปิดให้ใช้งาน ก็จะต้องมีการทดสอบการทำงานเสียก่อน ด้วยการใช้โปรแกรม Web Browser เช่น IE, Firefox, Navigator เป็นต้น

โดยภาษา HTML สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

  1. 1. คำสั่งหรือ Tag – ในส่วนนี้มีหน้าที่กำหนดรูปแบบของข้อความ ที่จะปรากฏบนเว็บไซต์ มีสัญลักษณ์เครื่องหมายคือ < … > โดยบริเวณตรงกลางให้ใส่ข้อความ หรือคำสั่งเข้าไป
  2. 2. บทความทั่วไป โดยในส่วนของบทความทั่วไป ก็จะจัดอยู่ในส่วนนี้ เช่น ข้อความหรือบทความที่ต้องการให้ขึ้นไปแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์

ความเป็นมาของ HTML

สำหรับการถือกำเนิดของ HTML นี้เริ่มต้นในปี ค.ศ.1980 ผู้คิดค้นคนแรก คือ นาย Tim berners Lee โดยเขาได้นำเสนอต้นแบบในงานวิจัยที่เรียกว่า CERN โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา อีกทั้งยังเป็นโครงการทางการวิจัยประเภทนึ่ง โดยในตอนนั้นเขาให้ชื่อว่า Enquire ต่อมาในปี 1990 ในช่วงนั้นเขา ได้เริ่มการเขียนโปรแกรม Browser ขึ้นมาพร้อมกับทดลอง RUN บน Server ที่เขาได้พัฒนาขึ้นจากการใช้ภาษา HTML จนกระทั่งก่อเกิดเป็น HTML Tag ซึ่งในช่วงนั้นมีอยู่เพียงแค่ 18 Tag เท่านั้น ต่อมาในปี 1991 HTML ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจาก SGLM ร่วมด้วยฝีมือของทีมผู้ให้กำเนิดคนแรก ซึ่ง HTML ถูกมองว่าเป็นโปรแกรมย่อยของ SGLM อยู่ หากแต่ต่อมาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างน่าสนใจในปี 1996 ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรฐานให้ตรงกัน เพราะฉะนั้น World Wide Web Consortium หรือW3C  จึงได้เป็นผู้รับหน้าที่กำหนดรายละเอียดทั้งหมดของ HTML หลังจากกำหนดอย่างละเอียด ก็ได้ยึดมาตรฐานในส่วนนั้นเป็นต้นมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 1999 HTML 4.01 ก็ได้เกิดขึ้นตามด้วย HTML 5 โดยผู้พัฒนาต่อยอด ก็คือ World Wide Web Consortium เจ้าเดิม และการพัฒนาของ HTML ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเห็นโอกาสอันดีในการพัฒนาให้ก้าวไกล ต่อมาในปี 2004 จึงได้มีการพัฒนากลายเป็น XHTML หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ Extended html  ทำให้มีความสามารถก้าวล้ำขึ้นใหม่มาอีก อย่างก้าวกระโดด นอกจากนี้ในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆ ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาด้วยในเกือบทุกด้าน ซึ่งแน่นอนว่าก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของ World Wide Web Consortium เช่นเดิมจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้นั่นเอง