usb window

usb window

ลง Window ด้วย USB

ในยุคปัจจุบันที่ cd หรือแผ่น disc นั้นกำลังจะหมดบทบาทไป usb คือหนึ่งในสิ่งที่เข้ามาทดแทน เพราะด้วยความสะดวก และไม่ต้องดูแลนักษามากนักทำใให้เทรนด์การลง window ผ่าน usb นั้นได้รับความนิยมมากขึ้น